Vždy je to nepříjemné, a pokud to nepřekročí určitou mez, dá se přežít. Přece jenom v každé smečce, i v té lidské, se to chvilku třepe a požduchuje, než se nastaví určitá hiearchie. Nic se ale nemá přehánět. A je správné, pokud si se samozvaným uzurpátorem neumí obětní beránek poradit vlastními silami, měl by zasáhnout někdo zvenčí. V dětském kolektivu je to především rodič nebo učitel. Rodič by měl povolit učiteli na své ratolesti rákosku a pedagog by ji měl osvíceně používat. Tož tak.