V současné době je v péči stromolezců. Za pomocí horolezeckého vybavení ošetřovali korunu stromu a ořezávali některé větve.

K údržbě dřevin arboretisté využívají několik postupů. Patří mezi ně například zdravotní či bezpečnostní ořezy. Odborníci se přitom snaží držet takzvané přírodě blízké metody ošetření stromů, kdy napodobují zlomy od větru.

Tímto způsobem nedojde k nijak velkému narušení přirozeného stárnutí stromů a zajistí se jeho zdraví. A to je to hlavní.

SOUVISEJÍCÍ Arborista Antonín Ambros z Holešova: Při prvním lezení jsem se hodně bál