Na každé straně je kus pravdy. Uprostřed ale stojí ten, kdo rozhodne a nemusí se přitom ohlížet vpravo ani vlevo. Majitel pozemku.

Je dobře, že v případě Valašského Meziříčí jde o racionálního vlastníka místa. Neuvažuje sobecky a jen ve svůj prospěch. I když by mohl. Ale snaží se vyjít městu a jeho obyvatelům vstříc.

Lidé tak, aniž by to bylo povinností majitele pozemku a areálu, dostanou zastřešené autobusové nádraží s odpovídajícím bezpečnostním a dalším zázemím.

Obchod, ať už jej bude provozovat Petr, či Pavel, se stane čímsi navíc. Nezbývá než věřit, že jeden na druhého si zvyknou.

Související Stavba Penny 
rozděluje Meziříčany