Naštěstí se ale na Valašsko začaly stěhovat velké šelmy. Pronikly nejenom do beskydských kopců, ale také na známky. A pomohly těm malým nádherným obrázkům vracet se do povědomí těch, kteří zapomněli. Včetně mě.

Nový známkový aršík také připomíná, že Valašsko je příroda a naopak. Jinak by kočka divoká nepatřila k Horní Bečvě, vlk k Rožnovu, medvěd k Velkým Karlovicím či jezevec k Novému Hrozenkovu.

Stejně krásné, jako symbióza člověka a přírody na Valašsku, je také zpracování aršíku nazvaného Kraj velkých šelem.

Je stejnou nádherou jako reálný pohled do valašské krajiny. Pohled na aršík je stejně uklidňující jako dívání se na kopce kolem Radhoště.

Související Česká pošta vydala známky s velkými šelmami z Beskyd