Není proto divu, že v téměř každé valašské dědině najdeme někoho, jehož rodina se přestěhovala do USA. Lákala je volná neobdělávaná půda a více pracovních možností. Postupně si česká komunita založila města. Valašským odkazem je například městečko Vsetín v Texasu. I přes velkou dálku však na domovinu nezapomínali. Vždy, když bylo potřeba, složili se na pomoc vzdálené domovině. Také dnes mají potomci českých přistěhovalců zájem poznat, odkud jejich předkové přišli, a tam kde mohou, pomoci.

Související Krajané z Texasu navštívili Leskovec