Měřit se s ním mohou snad jedině Jiří, Jan či Petr. Tedy jediná tři jména, která se u mužského pokolení v naší zemi vyskytují ještě častěji.

V současné době žije v České republice stále více než dvě stě tisíc nositelů jména Josef. A i když má popularita tohoto jména sestupnou tendenci, bude se na předních příčkách četnosti jmen držet jistě ještě velmi dlouho.

Svatý Josef je patronem tesařů a řezbářů i řemeslníků obecně. Jeho svátek je také spojován se skutečným příchodem jara. A ačkoliv zima letos prakticky žádná nebyla, na jaro se určitě těší každý z nás. I proto přeji všem Josefům, ať se jim dnešní den vydaří. Vše nejlepší.