Po čem půjdou tentokrát? V zákoně o lihu je vložena jedna taková zákeřnost, která byla donedávna snad opomíjena. Totiž, že provozovatel pálenice je zodpovědný za svého klienta. Jak? prostě, když přijdu do pálenice, musím místopřísežně prohlásit, že ovoce je z mého sadu. Na mistrovi paličského řemesla je, aby si zjistil, zda je to pravda. Pokud to neudělá a pozorný celník zjistí, že jsem lhal, dopočítá mému páleničáři daň. Na mě celník nedosáhne a provozovatel pálenice prodělá. Kdo by se soudil kvůli několika stovkám, že?

Související Za podvody svých zákazníků zaplatí pěstitelské pálenice