Samotný nápad zbudovat dřevěnou věž podle plánů architekta Jurkoviče byl podle mne přijímán s obecným souhlasem a s příjemným mravenčením coby průvodním jevem radostného očekávání.

Problémy nastaly při samotné stavbě. Kritikům se nezdály náklady, výběr dodavatele, poukazovali na nevhodné umístění mezi vysokými stromy a následnou nutnost je kácet a tak dále.

Přes veškerou kritiku za dva roky na Karlově kopci vyrostla řemeslně krásně vyvedená dřevěná rozhledna, kterou za první rok provozu navštívilo na osmnáct tisíc lidí.

Nicméně je jasné, že se dáma nad Rožnovem, jak je věž někdy takřka básnicky nazývána, nikdy nezbaví onoho stínu kritiky. Ať již oprávněné, či neoprávněné. Jak výstižně zpívá v jedné písni můj oblíbený autor Robert Křesťan i ta nejkrásnější ženská má někde hrubou jizvu.

SOUVISEJÍCÍ Jurkovičova rozhledna zahajuje svou druhou sezonu