Aby vám vaše děti přinášely radost a váš život naplňovaly. Dětem pak přeji vzorné rodiče, kteří pro ně najdou vždy pochopení a stanou se pro ně životní oporou," řekla místostarostka. Po skončení slavnostního aktu, který svým vystoupením doplnily děti z Mateřské školy Štěpánov, dostaly maminky květiny a děti drobné dárky. Rodiče nejmladších Meziříčanů se pak podepsali do pamětní knihy města. Další vítání občánků se ve Valašském Meziříčí uskuteční 
9. března.

Čtěte také Vítáme právě narozená miminka na Valašsku