Děti - Natálie, Tereza, Sofie, Eliška, Nikola, Anna, Olga, Simon, Radim, Jan, Michael a Jan byly slavnostně přijaty do řad Meziříčanů. Vítání proběhlo ve středu 31. května odpoledne v obřadní síni městského úřadu.

„Přeji Vám, abyste byli obětavými a šťastnými rodiči a abyste se dočkali na svém dítěti radosti. Až se jednou Vaše dítě osamostatní a začne vést svůj život, přeji Vám, aby dokázalo poděkovat za vše, co jste pro něho udělali," řekl mimo jiné ve svém projevu místostarosta.

Po podpisu pamětní knihy si maminky odnesly kytičku a pro děti byly již tradičně připraveny drobné dárky. Během krátkého programu vystoupily s pásmem písniček děti z mateřské školy Kraiczova.

Další slavnostní vítání občánků se uskuteční 21. června.