V úterý 5. května odpoledne od 16 hodin se zde uskuteční dernisáž výtvarných prací Františka Segrada a Libora Sošťáka s názvem Obrazy a objekty. „Při této příležitosti jsme připravili besedu s autory. Všichni jsou zváni na kalíšek," řekla Alena Vašutová z pořádajícího Sdružení pro rozvoj Soláně.

V pátek 8. května rovněž v 16 hodin se ve Zvonici uskuteční vernisáž s názvem Hovory se dřevem. Třicet let poctivé řezbářské práce tady návštěvníkům představí Miroslav Srostlík Moravský. „Všestranný umělec je původně kantor. Postupně zvládl hru na řadu hudebních nástrojů a dlouhá léta pracoval v oblasti hudební harmonie. Tu pak začal hledat a také nacházet ve dřevě," přiblížila Eva Kysučanová ze Zvonice na Soláni.

Výstava děl Miroslava Srostlíka Moravského bude v galerii na Soláni k vidění do 23. června.