„Dozvědí se mnohé z historie Valašského Meziříčí, o tom, co se o městě píše ve starých knihách, rukopisech a dokumentech,“ přiblížila pracovnice Muzea regionu Valašsko Jiřina Fabiánová.

Expozice začíná patnáctým stoletím, kdy byl vynalezen knihtisk a kdy se na Valašsko dostaly první knihy. Jednalo se o pražskou Bibli z roku 1488 a Nový zákon z roku 1497.

Končí stoletím devatenáctým, které je zastoupeno nejen katolickým kancionálem kelečského rodáka a kněze Tomáše Fryčaje, ale též rukopisně psanými modlitebními knížkami či obrazovou publikací Viribus Unitis, knihou o císaři Františkovi Josefovi I.

Před návštěvníky se objeví historie města ve světle starých vzácných knih, prohlédnout si mohou taky historicky cenné mapy, například Müllerovu mapu Království českého z roku 1720.

„Výtvarníky zcela jistě zaujme krásná grafická výzdoba tiskovin, studenti a žáci se mohou podívat na staré učebnice, učitelé zde najdou inspiraci pro hodiny dějepisu nebo českého jazyka,“ vylíčila Fabiánová.