Muzeum připravilo výstavu Bohumír Jaroněk – Valašský impresionista, která potrvá do 20. listopadu, společně s Muzejním a galerijním centrem ve Valašském Meziříčí.

„Jméno Bohumíra Jaroňka je spojeno se založením největšího skanzenu v českých zemích, který v Rožnově pod Radhoštěm uchovává a propaguje valašskou lidovou kulturu. Bohumír Jaroněk byl však i skvělým výtvarníkem, který ve svých krajinách dokázal zachytit světlo a barevnou atmosféru okamžiku. Jako zapálený vlastenec se věnoval i propagaci a uchovávání lidové kultury, jejíž motivy později vkomponovával do svých akvarelů i barevných dřevorytů a maleb," uvedla kurátorka výstavy Kamila Valoušková. Výtvarník byl také společensky velmi aktivní, byl členem několika výtvarných spolků.

„V zámku Kinských lidé uvidí především Jaroňkovu ranou malířskou tvorbu reflektující umělcovo impresionistické zaujetí světlem a barvou," uvedla mluvčí. Nebudou chybět ani artefakty pocházející z umělcových cest po Egyptě a západoasijských zemích. „V zámku Žerotínů budou vystaveny barevné dřevoryty, v nichž jako jeden z prvních českých výtvarníků zhodnocuje lidovou tvorbu," řekla Valoušková.

Skanzen založili v roce 1925 sourozenci Jaroňkovi, nyní je v něm stovka typických valašských staveb. Patří k nejnavštěvo­vanějším turistickým cílům ve Zlínském kraji, loni jej navštívilo 287.000 lidí.