Porota, v níž zasedli Jarmila Šuláková, Martin Filák a otec a syn Boleslavové Vjaclovští, zpěváky posuzovala přísně, ale spravedlivě. Nejvíce připomínek měli odborníci k příliš statickému projevu soutěžících.

„Celkově jsem ale spokojen, vím, jaký je to pocit zpívat poprvé před plným sálem a porotou. Mohlo se ale zapojit více chlapců, za druhý stupeň nebyl jediný,“ zhodnotil zpěvák Martin Filák. Porotce ve starší kategorii nadchla Anna Zralá, která nakonec získala nejvíce bodů a zvítězila. Programem také letos provázel moderátor Libor Čada.