Ze sedmi vsetínských základních škol přišlo 327 žáků a jejich třídní učitelky. Uvítali je knihovníci ve slušivých kostýmech rytířů, princezen a víl.

Samotné pasování za použití skutečných šavlí si vzaly na starosti ředitelka knihovny Helena Gajdušková a místostarostka Simona Hlaváčová. Děti knihovníkům prozradily, že mezi jejich nejoblíbenější knižní hrdiny patří známá čtverka ze Čtyřlístku nebo kocour Garfield.

Paní učitelky při slavnostním aktu převzaly pro každou třídu tašku s glejtem stvrzujícím pasování každého nového rytíře a rytířky, kartičky do knihovny s roční registrací zdarma, sladkost a drobný suvenýr z knihovny. Nakonec si děti užily film Jak vycvičit draka 2.