O úvodní slovo se na vernisáži postará Jiří Drápal. „Hudební doprovod zajistí houslista Jan Maceček," informovali pracovníci pořádajícího Sdružení pro rozvoj Soláně.

Vystavující Josef Bartoloměj Král získával umělecké vzdělání nejprve soukromě u akademického malíře Karla Hofmana. Poté vystudoval malbu a keramiku na Ostravské univerzitě. Na svém kontě má řadu samostatných výstav i účast na několika kolektivních.

Aktuální výstava nazvaná Krajina důvěrně neznámá potrvá ve Zvonici do 20. února 2013. Sobotní vernisáž začíná v 15 hodin.