„Při májové procházce Valašskou dědinou se návštěvníci setkají s hospodyněmi a hospodáři, kteří rádi otevřou chalupy a příchozí budou moci přihlížet dříve běžným činnostem, které se dnes již většinou z našich životů vytratily,“ řekl ředitel muzea Jindřich Ondruš.

Návštěvníci tak zblízka uvidí například střiž ovcí, zpracování ovčí vlny, kutí koní, pletení košů, výrobu provazů, opravy plotů či bělení prádla.

„Zavítáme i do kuchyně, kde se bude odstřeďovat mléko, stloukat máslo, zpracovávat tvaroh a připravena bude ochutnávka pokrmů. Chybět nebude vystoupení folklorního spolku Jasénka,“ pozval Jindřich Ondruš.

V programu nazvaném Jaro na dědině se mohou návštěvníci mimo jiné těšit na baču, který bude v kolibě z Černé hory vyrábět ovčí sýr. K vidění bude zpracování pohanky v pohankovém mlýně a připravená ochutnávka tradičních jídel, například šrotových pagáčů.

Na stánisku z Rákošového ovce valašky shodí vlnu, kterou budou hospodyně hned zpracovávat až po její spřádání na kolovratu. Hospodyně budou šít košile, plést, pracovat na zahrádce, a jestli sluníčko dovolí, budou na louce bělit prádlo.

V dalších chalupách a podsíncích budou pracovat košíkáři či kováři, své výrobky a rady nabídnou včelaři z Českého svazu včelařů, výrobci přírodních mýdel, chovatelé koz a další.