Hlavní cenou v soutěži je noc strávená v knihovně při akci Noc s Andersenem. Soutěžilo se také o setkání s ilustrátorem a tvůrcem komiksů Pavlem Čechem, divadelní vystoupení skupiny MALÉhRY, knižní ceny, sladkosti, papírenské drobnosti a diplomy.

Čtenářskou soutěž pro žáky 2. až 5. tříd vsetínských základních škol vyhlásily dětské knihovnice Masarykovy veřejné knihovny Vsetín vloni v říjnu. Třídy mohly soutěžit do konce letošního února.

„Podmínky byly jednoduché: každý žák ze soutěžící třídy musí přečíst alespoň dvě knihy, z toho jednu samostatně doma. Knížka musela být zapůjčená v daném období ve kterékoliv dětské knihovně,“ přiblížila Kateřina Janošková z Masarykovy knihovny.

Další podmínkou byla alespoň jedna účast třídy při besedě v knihovně v soutěžním období. „Každý žák dostal čtenářský list, do kterého zapisoval údaje a dojmy z přečtené knihy. Nechyběly obrázky. Třídní učitelé pak z listů poskládali Soutěžní čtenářský deník,“ doplnila knihovnice.

Do klání se přihlásilo 12 tříd. Na prvním místě skončila 5. A ZŠ Trávníky, která přečetla 238 knih. Druhé místo získala 3. B ZŠ Ohrada, zde se přečetlo 172 knih. Třetí se umístila 5. třída ZŠ Integra, i zde se pilně četlo – 164 knih.