KŘÍŽOVOU CESTU MALOVAL NA MĚDĚNÝ PLECH

Významný barokní malíř Josef Ignác Sadler (1725 až 1767) svými freskami mimo jiné vyzdobil meziříčskou zámeckou kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista, jedinečný a vzácný doklad barokního nástěnného umění ve Valašském Meziříčí a okolí.

Nově otevřená expozice nabízí návštěvníkům barokní malířské originály z významných sbírkotvorných a paměťových institucí, jako jsou Slezské zemské muzeum a Moravská galerie v Brně, i z jednotlivých farností.

Kromě solitérních pláten jsou k vidění i práce komorního charakteru, například křížová cesta malovaná na měděném plechu nebo modella, drobnější díla, která byla předkládána objednavateli ke schválení či komentáři. „Otevřením expozice věnované Josefu Ignáci Sadlerovi chceme nejen poukázat na jeho osobu a dílo, ale podpořit i proces obnovy zámecké kaple. Jeho tvorba je v našem moravském prostředí velmi jedinečná a výrazná," řekl vedoucí Muzejního a galerijního centra Martin Beníček.

Upozornil, že dlouhodobá expozice bude mít proměnný, dynamický charakter. Jakmile budou dobíhat zápůjčky od jednotlivých vlastníků Sadlerových děl, budou se nahrazovat dalšími. „Naším cílem je nejen prezentovat návštěvníkům špičkové barokní umění, k němuž Sadlerova tvorba rozhodně patří, ale i vytvářet kvalitní doprovodný program ve smyslu odborných přednášek či hudebních koncertů. Cíleně chceme představovat barokní dobu a kulturu," zdůraznil Beníček.

Čtvrteční vernisáži předcházely odborné přednášky k osobě a tvorbě Josefa Ignáce Sadlera s historičkou umění Martinou Miláčkovou a akademickou malířkou Evou Kolmanovou.