Již za dobu svých studií se prosazoval jako výjimečný a originální malíř, v jeho nazírání se odráží zkušenost z každodenního života na valašském venkově, neobyčejný cit pro krajinu. Byl vstřícný a otevřený, jeho život i tvorba byly pevně srostlé s rodným Valašskem. Jeho hlavním a neustále rozvíjeným tématem byla příroda, i když se krátce po ukončení studií na pražské akademii věnoval i městským motivům.

Jeho díla vyprávějí také o otázkách rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Přírodu i člověka malíř proměnil v symboly. Zabýval se také monumentální tvorbou, s oblibou využíval skla a keramiky. Vytvářel a v architektuře veřejných budov uplatňoval skleněné vitráže, navrhoval interiéry. Zmínění si zaslouží také jeho restaurátorská činnost.

Vytvořil více než čtyřicet realizací pro různé interiéry. Měl více než dvacet samostatných výstav, několik ve Vsetíně, dále například v Olomouci, Zlíně, Ostravě, Hodoníně, Novém Jičíně, Velkých Karlovicích, Rožnově pod Radhoštěm, Žďáru nad Sázavou, Valašském Meziříčí nebo Frenštátě pod Radhoštěm. Účastnil se řady kolektivních výstav u nás i za hranicemi. Často společně se sochaři, rodáky jako je Pavel Drda, nebo Miroslav Machala.

Počátkem devadesátých let se věnoval i pedagogické činnosti, v letech 1990 až 1996 vyučoval figurální kresbu na zlínské katedře designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha. Byl velice pracovitý malíř, zanechal zde mnoho svých zasněných krajin s odkazy na jemné nitro umělce. V této činnosti jej však zastavila nečekaná smrt 22. 1. 2002.

Autor: Michaela Juříková, Muzeum regionu Valašsko