Přestože se uskuteční až v termínu od 12. do 14. července, přípravy na největší událost roku v obci jsou již nyní v plném proudu. „Letošní ročník se ponese ve znamení desátého výročí obnovení portášského sboru. V programu bude proto věnováno více času právě portášům," prozradil starosta Valašské Bystřice a zároveň lajtnant portášského sboru Miroslav Martinek.

Tradiční ochránci valašských hranic se představí podobně jako v loňském roce ve scénce s policejní pátračkou z Pardubic. „Nebude samozřejmě chybět bitevní ukázka, tentokrát na téma Napoleonských válek," upozornil Miroslav Martinek.

Před bitvou u Slavkova v roce 1805 totiž portáši doprovázeli ruská vojska procházející přes Moravu a po prohrané bitvě ve spolupráci s rakouskou armádou zajišťovali pořádkovou službu. Chytali dezertéry a bandy loupeživých vojáků.

Program letošních Portášských slavností organizátoři dále upřesňují. Kromě kulturních vystoupení počítají také mimo jiné s řadou her a soutěží pro děti. Slavnosti se ve Valašské Bystřici uskuteční od 12. do 14. července 2013.