V nynější době věnuje pozornost perokresbě, olejomalbě a akvarelu. Svobodně tak může zachytit své sny a fantazie. Pod vlivem snových vizí Salvadora Dalího či ilustrací Petra Síse a Adolfa Borna vytváří drobnopisně pojaté perokresby „krajin" její fantazie. Prolínají se zde motivy zvířat, zejména pak koček, a organických linií, které dodávají perokresbám dojem prostoru a ucelenosti. Podklady, tvořené akvarelovou malbou jemných tónů, s kresbou vždy harmonicky korespondují. Další inspiraci nalézá autorka v četbě sci-fi a fantasy literatury. Patrné to je v perokresbách, kde se Šárka omezuje na geometrické tvary, velice umně propojované do ornamentů.

Díky použité technice zaznamená divákovo oko jakési kmitání. Tento dynamický prvek odkazuje k charakteru zmiňované literatury, pro kterou je typické napětí. Lidem se malířka věnuje ve svých olejomalbách. Z mnoha pláten shlíží do široka otevřené oči, které jsou autorkou považovány za cosi magického. Vždyť oči mají být přece okno do duše. A o duši Šárky vypovídá zase její tvorba, kterou bere jako druh meditace a odpočinku. Mimo perokresby a olejomalby pokračuje v ruční výrobě jedinečných přáníček. Začala experimentovat také s grafickými programy a svou kreativitu uplatňuje i ve výrobě drobné bižuterie. S dílem Šárky Zuzaňákové se můžete seznámit do konce října v prostorách zámku Lešná, milovníci umění si přijdou v měsíci říjnu na své, neboť mimo výstavu prací Šárky probíhá ještě výstava s názvem Povídej, poslouchám nevidomé sochařky Marianny Machalové.

Autor: Tereza Klanicová, MRV, zámek Lešná