Vnitřní prostor, zdí rozdělený na dvě části, sloužil částečně jako skladiště. „Objekt měl za sebou jen drobné opravy, ty ale nebyly dostačující,“ popsal starosta Francovy Lhoty Karel Matůš.

Jeho obec, společně se sdružením Vesničko má milovaná Pulčín, o zásadní opravu usilovala už léta. „Z prostředků Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních památek se nám podařilo získat významnou dotaci.

Na jaře tak mohla začít rekonstrukce,“ přiblížil Matůš. Krajských sto padesát tisíc korun doplnila obec dalšími devadesáti tisíci z vlastních zdrojů. Kapličkamányní zcela novou fasádu, dlažbu i vnitřní vybavení.

„Interiér, včetně dřevořezby svatého Ducha na místě oltáře, si vzal na starost umělecký řezbář Vladimír Matoušek z Brna,“ podotkl Josef Žídek, který se ujal funkce správce objektu.

„Hotové jsou také chodníky s bezbariérovým přístupem. Do konce roku budou ještě dodány chybějící lavice,“ poznamenal obecní zastupitel Alois Tkadlec, který si byl včera kapli také prohlédnout.

Novotou zářící svatostánek se líbí i obyvatelům Pulčína. „Je to pěkné. Chybí ale Panenka Maria. Jak se budeme v máji modlit růženec?“ ptala se Marie Hajdová z blízkého sousedství. Starosta ale důchodkyni uklidnil, sošky se prý do té doby určitě dočká.

Kaple byla pro účely bohoslužeb vysvěcena v roce 1930 a sloužila až do roku 1973. Poté ji ještě léta využívali hasiči jako svoji zbrojnici.