Buddhisté se podle něj učí rozpoznat svou mysl a kontrolovat své vědomí ve všech životních situacích. Proto se snaží také zvládnout proces umírání beze strachu a emocí. „Buddhistická učení o pomíjivosti všech materiálních věcí i lidského života, která popisují procesy umírání a vysvětlují fenomén smrti, mohou být zajímavá nejen pro buddhisty, ale pro všechny zralé lidi, kteří si uvědomují, že mohou kdykoli zemřít,“ upozoril Karel Trachta.

Učitel Karel Trachta patří do v Česku nejrozšířenější školy tibetského buddhismu Karma Kagju, která se zabývá takzvanou Diamantovou cestou. Původ metod buddhismu Diamantové cesty sahá k historickému Buddhovi Šakjámunimu, který žil před 2550 lety. Po staletí se jeho učení rozvíjela v Indii, od pátého století vzkvétala v Tibetu a od šedesátých let minulého století se s buddhismem ve větší míře seznamují také lidé na Západě. V Česku je buddhismus Diamantové cesty rozvíjí už 15 let.