Marie a Pavel Jiráskovi jsou známí jako sběratelé a badatelé v oblasti českých historických loutek, loutkových divadel a uměleckých dřevěných hraček.

Loutky a loutkářskou scénografii začali studovat a sbírat v polovině 80. let, kdy jejich jediným divadlem bylo dědictví po dědečkovi Otakaru Jiráskovi: Štapferovo divadlo s loutkami od Antonína Münzberga.

Po dvaceti letech je jejich sbírka ucelenou kolekcí zaměřenou především na takzvané rodinné a spolkové divadlo od konce 19. století až do roku 1950.

Rozsáhlou sbírku vytvořili vlastními prostředky a s nemalým úsilím restaurátorským, valná většina loutkářských artefaktů je totiž nalezena zpravidla ve značně poškozeném stavu.

Výstava potrvá do 7. ledna 2018.

Marie a Pavel Jiráskovi o historických loutkách také píší a účastní se řady výstavních projektů u nás i v cizině, dlouhodobě spolupracují s Oddělením dějin divadla MZM v Brně.

Mezi jejich nejúspěšnější výstavní autorské projekty patří zejména „Dům plný loutek“ Palác šlechtičen, Brno 1996; „Full House of Puppets“ Centro kulturistico Macau, Čína 1999; „Česká loutka“ Císařská konírna Pražského hradu 2002 a Moravská galerie Brno 2003; „Loutky na zámku“ SZ Lysice 2010 – 2011; „Klauni, čerti, kašpaři“ Muzeum Karlovy Vary 2012 – 2013 a „Magický svět loutek“ Muzeum loutkářských kultur, Chrudim 2013.

Marie a Pavel Jiráskovi jsou spoluautory publikací Česká loutka a Loutka a moderna, loutky z jejich sbírky nedávno reprezentovaly české loutkářství také na výstavě Strings Attached: The Living Tradition of Czech Puppets v americkém Ohiu.

Pracovníci Muzejního a galerijního centra ve Valašském Meziříčí připravili tuto výstavu loutek a divadel rok poté, co bylo české loutkářství zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Expozice představuje bohaté tradice neobyčejného divadelního oboru, v českých zemích společensky mimořádně oblíbeného a rozšířeného.

Expozice je zároveň oslavou blížícího se 100. výročí založení samostatného československého státu.

Více informací na www.magc.cz

O autorech výstavyMarie Jiráskové je absolventka Katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU Marie Jirásková je známá jako scénografka, která spolupracuje s řadou divadel a od roku 1996 působí jako pedagog v atelieru scénografie divadelní fakulty JAMU v Brně. Souběžně se scénografií se věnuje volné tvorbě, kterou prezentuje na společných i samostatných výstavách u nás i v zahraničí.

Pavel Jirásek je absolvent estetiky a hudební vědy na Filozofické fakultě MU. Vyprofiloval se jako režisér dokumentarista, pravidelně spolupracující s ČT. Je nejen autorem magazínů o kultuře a umění, ale zejména autorem oceňovaných dokumentárních filmů z oblasti umění, kultury a společnosti.