Výstavu ve čtvrtek 17. září zahájil svou tradičně svéráznou promluvou akademický sochař Otmar Oliva, jehož díla se nacházejí v dlouhodobé expozici v přízemí budovy.

„Oba po svém obdivují krásu božího stvoření. Plod a žena. Dívejme se pozorně. Včas zarazme pohoršení, zejména to licoměrné. Díváme se totiž po svém a na sebe. Milanovo jablko, věřme, hned tak neshnije. Ani krása Zdeňkových modelek. Jablko, krajina těla, linie a proudění. Jinotaje víceméně cudné touhy. Oba nás až opovážlivě pouští k sobě a riskují. Plod a tělo, co bez obého? Představme si tu chudobu bytí bez imaginace, čili představivosti. To hlavní je hlad po kráse. K uvěření se nám nabízí toto dvojí vidění téhož. Zátiší a tělo, ztišení a údiv. Nad čím? Kdo má oči k vidění, ať se dívá anebo zrak vrátí pohoršen. Dívejme se, avšak buďme bdělí a ostražití. Rozlišujme, mírně suďme, protože soudíme sebe. A prosím, nesahat na exponáty,“ zhodnotil expozici Otmar Oliva.

Výstava potrvá do 15. listopadu.