Jde o všechny expozice Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzea Kroměřížska, Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně a Hvězdárnu Valašské Meziříčí. Sdělil to krajský radní zodpovědný za kulturu Jindřich Ondruš.

Volně přístupná budou v neděli muzea, lidé mohou zamířit i do krajské galerie, otevřený bude i zámek v Chropyni

Chceme podpořit oslavy státního svátku a umožnit lidem prohlédnout si exponáty odkazující k naší bohaté historii i kultuře,“ doplnil hejtman Libor Lukáš.
Speciální program plánuje třeba Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. „Hvězdárna ve Vsetíně má od deseti do šestnácti hodin Den otevřených dveří. Pokud budou hezké podmínky, tak od osmnácti hodin chystáme večerní pozorování planet a zimních souhvězdí. Vidět by mohl být i Měsíc, který má v pátek úplněk,“ sdělil ředitel Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně Jiří Haas.

Nalákal i na další atraktivní program muzea. „Od šesti do osmi večer bychom mimořádně otevřeli zámeckou věž, aby se lidé mohli podívat na rozsvícený Vsetín,“ popsal. V Kroměříži otevře své expozice Muzeum Kroměřížska. „Zcela výjimečně bude přístupný mimo sezonu i zámek Chropyně se zajímavou sbírkou zbraní,“ řekl Ondruš.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zve k návštěvě Obuvnického muzea i dalších expozic ve zlínském zámku, v Luhačovicích, na Ploštině a jinde. „Tato akce se koná poprvé, zdarma přístupné jsou všechny naše objekty v neděli včetně hradu v Malenovicích, kde však sezonu oficiálně uzavíráme již v sobotu,“ sdělil ředitel muzea Ivan Plánka.

Krajská galerie výtvarného umění nabízí například výstavu malíře Pavla Preisnera nebo českého výtvarného umění první poloviny 20. století a další expozice na zámku ve Zlíně. „Všechny prostory galerie jsou přístupné zdarma v sobotu i neděli,“ informovala kustodka Marie Šafářová.

Na státních památkách bude ale provoz běžný. „K akci kraje se nepřipojíme. Máme naposledy normálně otevřeno. Končíme sezonu,“ doplnila kastelánka zámku ve Vizovicích Jana Pluhařová.

Zlínský zámek

V budově zlínského zámku je stálá expozice o předním národopisci Františku Bartošovi, další expozice S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly je věnována známým cestovatelům a expozice Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti se zabývá historií tvorby dětských animovaných filmů. V zámku je i krajská galerie, která se zabývá zejména českým výtvarným uměním 19. a 20. století. Mimo umělecké sbírky, v nichž dominují jednak díla klasiků českého malířství 19. století, jednak díla představitelů zakladatelské generace českého moderního umění a surrealistů, se galerie v posledním období zaměřuje především na oblast současného českého umění a moderní architektury.

Obuvnické muzeum

Muzeum mapuje celou historii obouvání. Obsahuje mnoho sbírek, které sledují vývoj obuvi od 16. století. Nejrozsáhlejší kolekcí, je bezpochyby obuv z výroby továrny firmy Baťa. Je zde možné shlédnout i obuv z dalších zemí, například textilní střevíčky z období čínského císařství.

Hrad Malenovice

Můžete si zde prohlédnout například malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými nápisy z 1. poloviny 16. století, domácí kapli s malbami z poloviny 18. století či zařízení kanceláře malenovického velkostatku. Zpřístupněna je také hradní věž.

Zámek Chropyně

V přízemí návštěvník najde skromný památník hudebního skladatele a krátce i ředitele Národního muzea Emila Axmana. V přilehlých výstavních prostorách bývají instalovány sezónní výstavy převážně etnografického zaměření. V prvním patře je Rytířský a Ječmínkův sál, v přilehlých místnostech jsou nastíněny dějiny Chropyně počínaje pravěkem, dějiny místního zemědělství, rybnikářství, lidové kultury. Ve druhém patře zámku pak můžeme zhlédnout ukázku grafické tvorby chropyňského rodáka, malíře Emila Filly, doplněnou přehlednými biografickými údaji tohoto významného umělce.

Muzeum Kroměřížska

Archeologická expozice podává vyčerpávají přehled o vývoji osídlení Kroměřížska od prvních stop pobytu člověka ve starší době kamenné po dobu slovanskou. K názorné ilustraci slouží dioramatické výjevy, znázorňující život v pravěku a době slovanské. Přírodovědná část zatraktivňují dioramata s dermoplastickými preparáty ptáků a savců znázorňují biotopy kulturní stepi, lesa a vodní plochy. Součástí Muzea Kroměřížska je také památník věhlasného Malíře Maxe Švabinského.

Zámek Vsetín

Expozice Pod jménem Valachů je věnována historii lidových bouří na Vsetínsku v 17. a 18. století. Historické exponáty a památky dokládají rozsáhlý a významný odboj neohrožených obyvatel moravsko-uherského pomezí proti katolické vrchnosti v průběhu let 1620-1644. Expozice Vsetínsko v lidové výrobě, kroji a obyčejích dokumentuje vedle vývoje lidového odívání a udržování výročních obyčejů na Vsetínsku především tradiční výrobní techniky v této oblasti. Expozice Umění a umělecká je zase přehlídkou uměleckých muzejních sbírek a sbírky užitého umění. Představuje historický nábytek různých slohových období, obrazy, keramiku, porcelán, sklo, zbraně, hodiny a textil, pocházejících ze 17. až 20. století.

Slovácké muzeum

V hlavní budově ve Smetanových sadech se lze seznámit prostřednictvím stálé národopisné expozice Slovácko se způsobem života a prací lidu na Slovácku - s jeho slavnostním i pracovním oděvem, pracovními nástroji, způsobem bydlení i s obyčejovým rokem v regionu - fašankem, velikonočními zvyky, jízdou králů, dožínkami, vinobraním a hody. V dalších sálech mohou návštěvníci shlédnout krátkodobější historické, národopisné, archeologické i obecně vlastivědné výstavy.