Poslední knihou, jež v těchto dnech míří ke čtenářům, je svazek nazvaný Za to spasitelské moře s podtitulem Emigrace z Rožnovska do Texasu. Připomíná fenomén vystěhovalectví z mikroregionu Rožnovska ve druhé polovině 19. století. „Konec americké občanské války v roce 1865 totiž vytvořil podmínky pro příliv nových osadníků z Evropy. Náleželi k nim také obyvatelé četných regionů tehdejšího Rakousko-Uherska, včetně chudého a hornatého Valašska," připomněl autor knihy Lukáš Perutka.

Zmíněným rokem 1865 podle něj začala dvě desetiletí trvající etapa vystěhovalectví z Rožnovska, lidé v převážné míře směřovali přes německé přístavy do jižních států USA, především Texasu.

Lukáš Perutka ale v knize pouze nepopisuje migraci několika stovek Valachů do zahraničí. „Snaží se nejprve rozkrýt sociální a ekonomické podmínky regionu, které vedly část populace k odchodu za oceán," vysvětlil předseda Redakční rady Rožnovských malých tisků Daniel Drápala.

Následně autora prostřednictvím několika lidských osudů přibližuje okamžiky předcházející odchodu z domoviny, cestu do přístavu a následnou lodní plavbu. Přestože dále popisuje poznávání a sžívání nových texaských obyvatel s prostředím, stálou pozornost věnuje vazbám na původní domov. „Prostřednictvím korespondence i textů v dobovém tisku seznamuje s poměry a obtížemi, s nimiž se noví Texasané museli potýkat," doplnil Daniel Drápala.