„Kniha je v této oblasti ojedinělým dílem a představuje výsledek dvacet let trvajícího intenzivního historického a etnologického výzkumu bezpečnostní organizace, která má své nezastupitelné místo v dějinách Moravy,“ upozornila Jana Michutová z pořádajícího Sdružení pro rozvoj Soláně.

Kniha obohatila nabídku publikací brněnského Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na počátku letošního roku. Poprvé v moderní době přináší čtenářům celistvý pohled na činnost a odkaz zemských portášů působících v letech 1638 až 1830.

Autor Daniel Drápala se ve svém textu zaměřil na jednotlivé etapy v dějinách sboru a jeho organizační strukturu a sféry působení. Osvětluje také osobnosti velitelů a některých zajímavých postav z řad mužstva, motivaci členů sboru či vztah zbojníci – portáši.

"Opomenuté nejsou ani vazby na lidové prostředí a tradiční kulturu a místa s portáši nejčastěji spojovaná, například Jasenná, Valašská Bystřice, Čeladná, Rusava,“ doplnil autor Daniel Drápala z Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Text monografie je doplněný bohatou obrazovou přílohou a mapami.

Sobotní pořad ve Zvonici na Soláni dostal pojmenování Portášskými chodníky na Soláň. Začne v 15 hodin představením dovedností a činnosti Valašského sboru portášského. O hodinu později bude pokračovat besedou spojenou se slavnostním uvedením nové knihy. Hudební doprovod zajistí muzikanti a zpěváci Valašského souboru písní a tanců Radhošť.