„Výstava je věnovaná nedožitým osmdesátým narozeninám Zdeňka Hartingera,“ upozornila Alena Vašutová z pořádajícího Sdružení pro rozvoj Soláně. Úvodního slova se na vernisáži ujme Dalibor Malina, hudební doprovod zajistí Cimbálová muzika Jiřího Nechanického. Vernisáž začíná v 15.30 hodin.

Zdeněk Hartinger patří k významným valašským umělcům. Narodil se 2. března 1938 v Novém Hrozenkově. Byl mladším bratrem akademického malíře Jiljího Hartingera. O fotografování se Zdeněk Hartinger začal zajímat ve svých dvanácti letech.

Žánrová škála, kterou obsáhl, je velmi bohatá – od reportáže přes portrét, nebo abstrakce až po precizní a citlivé zachycení valašské krajiny. Tvorba Zdeňka Hartingera se objevovala v řadě periodik, například v Novém Valašsku, Květech, Mladé frontě či Tvorbě.

Podílel se také na reportážích, kupříkladu o valašském řezbáři Josefu Hejovi či o účastnících protifašistického odboje na Valašsku.
V roce 1976 začal spolupracovat se vsetínským národopisným souborem Vsacan. Od roku 1985 byl jeho propagačním fotografem.

Spolupracoval také s vydavatelstvím pohlednic Orbis a Panorama a s agenturami zaměřujícími se na propagaci turistiky na Valašsku. Podílel se na řadě výstav. Je držitelem Ceny města Vsetína za rok 2014. Zdeněk Hartinger zemřel ve středu 30. listopadu 2016 ve věku 78 let.