„Uvidí, že zhotovování textilií byla činnost velmi náročná jak časově, tak fyzicky. Byl to nikdy nekončící kolotoč práce zcela podřízený koloběhu přírody,“ připomněla etnografka Milada Fohlerová. Všechny předměty ve výstavě, jejichž stáří je často více než sto let, pocházejí z muzejních sbírek Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně a jsou doplněny dobovými fotografiemi či kresbami. K výstavě se rovněž promítají krátké filmy, dokumentující textilní výrobu na Valašsku. „Návštěvníci se také mohou na replice vozíků ke stáčení provazů pokusit vyrobit si provázek či náramek na ruku,“ uvedla Fohlerová. Výstava potrvá ještě do 8. listopadu.