Rozsahem spíše skromnější publikace, na jejichž vzniku se podílelo patnáct autorů, zpracovávají různá témata. Sdělnou, populárně naučnou formou se snaží upozornit na věci, které souvisejí se Soláněm, jeho historií a také duchovním životem. „Již před dvěma lety vyšla kniha Kulturní dědictví Soláně, která po různých stránkách charakterizovala bájnou valašskou horu. Sdružení pro rozvoj Soláně se poté rozhodlo, že bude ve vydávání takzvané Edice Soláň pokračovat," přiblížil, co předcházelo práci na jedenácti nových publikacích, jeden z autorů a také editor Dalibor Malina.

Dalibor Malina dal dohromady okruh patnácti autorů, kteří se myšlenky chopili a stanovili si jedenáct témat. „Snažili jsme se mimo jiné zachytit tu skutečnost, že Soláň se stává určitým kulturním centrem na horách, které lidé vyhledávají," upozornil Malina.

Témata jednotlivých knih se týkají přírody, života v minulých časech, pojednávají také o Soláňských kronikách či o tom, jak život na Soláni vnímají lidé dnes. Jedna z knih například obsahuje černobílé snímky vsetínského fotografa Roberta Goláně, který vytvořil fotografický soubor nazvaný Starousedlíci. „Umělecké fotografie jsou doplněné poetickými, vypointovanými texty," dodal Dalibor Malina.

Mezi dalšími autory, kteří se na vzniku série publikací podíleli, byli Jiří Langer, Jakub Chrobák, Alena Podzemná, Pavel Kotrla, Jaroslav Jurčák, Karel Pavelka, Milada Fohlerová či Václav Michalička.

Zapojili se také dva slovenští autoři Rudolf Gerát a Jaroslav Velička. Knižní edice, kterou vydává Sdružení pro rozvoj Soláně, je totiž podpořená evropským grantem z Programu přeshraniční spolupráce, Evropského fondu regionálního rozvoje. Podporovateli jsou také Žilinský samosprávny kraj, Považská galeria umenia v Žilině a Euroregion Bílé Karpaty.

Představení knih se uskuteční v sobotu na Malířských cestách kolem Soláně. Ty nabídnou tři výstavy. První se koná ve 14 hodin ve Valašském ateliéru U Hofmanů, druhá v 16 hodin v Informačním centru Zvonice na Soláni a třetí v 18 hodin v Karlovském muzeu ve Velkých Karlovicích.