Koledníci budou vybaveni průkazem a zapečetěnou pokladničkou s logem Charity, do níž lidé budou moci dobrovolně házet své peněžní dary. „Před rokem se podařilo vybrat více než 560 tisíc korun,“ připomněla asistentka ředitelky Charity a místní koordinátorka Tříkrálové sbírky Veronika Šafferová.

„Výtěžek byl kromě jiného použit na rekonstrukci naší budovy a na úhradu nákladů spojených s operací nemocného chlapce.“
Také tentokrát připadne velká část výtěžku místní Charitě. Opomenuta nezůstane ani humanitární pomoc potřebným lidem u nás i v cizině. „Prosíme všechny, u nichž zazní písnička, aby na chvíli otevřeli nejen dveře svých domovů, ale i svá srdce pro potřeby ostatních,“ vyzývá Veronika Šafferová.