Unikátní výstava lidem nabídne fotografie a další materiály, mapující vývoj podnikání ve městě a okolí od středověku do poloviny 20. století.

„Vsetínsko patřilo dlouho k hospodářsky nejméně rozvinutým oblastem Moravy,“ přiblížil ředitel Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska Miroslav Evják.

Jak vysvětlil, hornatý terén, neúrodná pole a nedostatek surovin nevytvářely podmínky pro rozvoj a byly příčinou chudoby.

„Zlom nastal až v době industriální revoluce, kdy začali Valaši využívat jediné bohatství, které měli, a to lesy,“ popsal Evják s tím, že v první vlně se jednalo o využití dřeva, jako zdroje energie, ve sklárnách, cukrovaru či továrně na keramiku.

Organizátoři při sběru materiálů spolupracovali s Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně, Okresním státním archivem Vsetín, ale také se soukromými sběrateli.

„Bez nich by to nešlo. Jen díky tomu, že nám zapůjčili cenné exponáty, se nám podařilo výstavu uspořádat,“ řekl Evják.

Expozice bude přístupná v pracovních dnech od osmi hodin ráno do čtyř hodin odpoledne

Maštaliska byla postavena na začátku 18. století. „Sloužila jako zemědělská usedlost, konírny, v přízemí byl panský šenk a také solnice. Bydlel zde i výběrčí daní,“ řekla mluvčí města Eva Stejskalová. V době napoleonských válek byla v objektu zřízena nemocnice pro raněné vojáky. Později se zde léčila cholera.

Charakter dominanty Maštaliska získala po roce 1897, kdy se uskutečnila přestavba v neorenesančním sty­lu.

Po roce 1947 ale začal objekt rychle chátrat. Město hledalo využití pro objekt dlouho. Uvažovalo o bytech, knihovně či smuteční síni. Tyto záměry ale nakonec zavrhlo.

Nyní ji využívají začínající podnikatelé. „Radnice zde zřídila centrum transferu technologií a podnikatelský inkubátor,“ řekla Stejskalová.