Unikátní stavení pochází z roku 1841. O patnáct let později majitelé původní chalupu rozšířili, a vznikla tak stavba se třemi štíty, svého druhu na Valašsku ojedinělá. Ještě donedávna usedlost, která byla neobydlená a chátrala, vlastnilo olomoucké biskupství.

Současná majitelka Kateřina Szabo nyní hledá způsob, jak usedlost zrekonstruovat v původním duchu a zpřístupnit ji veřejnosti. Za dozoru Ústavu památkové péče a pracovníků Stavebního úřadu Vsetín už zahájila základní záchovné práce.

Na tuto nejnutnější etapu dostala příspěvek z krajského úřadu ve Zlíně. „Za to jsme velmi vděční, nyní ale musíme finančně pokrýt další důležité opravy. Zjišťujeme například, jaké jsou šance získat podporu z evropských fondů,“ říká majitelka starobylé usedlosti.

V těsné blízkosti chalupy se nachází mohutná lípa, která má podle pamětníků vysušovat mokřisko, na němž budova stojí. Jak potvrdila majitelka, kamenný sklípek je skutečně dodnes zcela suchý.

Chalupa má dochovaný původní interiér s funkční pecí, do trámů jsou vtesány letopočty výstavby a rozšíření. „Stejně cenné jsou i přilehlé hospodářské budovy: stodola a chlév, sroubené z hrubě opracovaných klád,“ upozornila Kateřina Szabo. Spolu s přítelkyní Blankou Andělovou se shodují, že mezi nejcennější devizy Valašska patří vedle tradic, lidové kultury a nádherné přírody, také původní venkovská architektura.„Náv­štěvníci regionu jsou však většinou orientováni k návštěvě propagovaných míst a není dostatečně využit potenciál k jejich rozptýlení do méně známých oblastí,“ konstatovala Blanka Andělová, která se rovněž angažuje v záchraně starobylé usedlosti Na Sihle.