Soubor Valášek funguje pod obcí Horní Lideč a o jeho chod se dobrovolnicky stará také Markéta Důbravová. „Míváme pravidelně velikonoční a vánoční programy. Snažíme se je rok od roku střídat. Jednou připravíme vystoupení k Velikonocům a další rok na Vánoce. Děti také vystupují na Valašském kumštování," popsala Důbravová. V sobotu vítaly děti jaro svým velikonočním pásmem s názvem Přijď, můj milý, skoro ráno. Nechyběly řehtačky, vynášení Mařeny, tematické tance a zpěvy. Vystoupení doprovázela cimbálová muzika Lidčan.

Valášek funguje už dvanáct let. „Mám folklor ráda. Své děti jsem také přihlásila do souboru," podotkla Důbravová. Národopisný soubor mívá padesát i šedesát členů nejrůznějšího věkového složení.

Děti si vyzkoušely stará řemesla

„Od čtyř let až po osmnáctileté. Škála je velká, takže pořádáme akce pro malé i velké a dbáme na to, aby je vše bavilo. Spíme třeba v klubovně, pořádáme tematické dny. Není to jen o tancování a drilu. Chceme, aby se děti do souboru těšily," vysvětlila.

Vedoucí souboru chtějí, aby děti tradice pochopily a k lidové kultuře našly bližší vztah. K tomu jim pomohlo i to, že si mohly otestovat některé práce, které patří do doby dávno minulé. „To, co děti tancují, si i zažily. Zkoušely si řezat dříví na kozlíku, pekly brambory a fotografka z toho pořídila snímky," vysvětlila další z vedoucích Silvie Matůšová. Z fotek souboru Valášek, které byly pořizovány celkem devět měsíců, vznikla výstava. Zájemci ji mohou zhlédnout v betlému v Horní Lidči.