7. března od 17 a od 20 hodin, Kino Vatra ve Vsetíně

 Přijďte se zasmát u jeho vyprávění o 14 000 kilometrů dlouhé cestě na sedadle spolujezdce.

Ladislav vás ve společnosti svérázných řidičů provede čtrnácti zeměmi z horkého předměstí Athén přes malebné rumunské vesnice až za polární kruh.

Odhalí místa, na která jste se vždycky chtěli podívat, jen jste o nich dosud neslyšeli.

A taky vám se svým nakažlivým optimismem dokáže, že jste se narodili na tom nejrozmanitějším kontinentu světa.