„Na výstavě jsou klasické záběry krajiny, ale také krajinné detaily na forografiích, které dokumentují konfrontaci krajiny svýsledky lidské činnosti.Vystavili jsme například dva snímky vánoční Dezy. Trochu jako provokaci i námět kzamyšlení,“ uvedl Jiří Jurečka. Zájemci mohou zhlédnout expozici fotografií vknihovně až do konce října během výpůjční doby.