K vidění budou obrázky a rukodělné práce dětí a seniorů, kteří využívají služeb vsetínské Diakonie. Součástí čtvrteční vernisáže bude i tvořivá dílna pro všechny návštěvníky.

Výtvarné tvoření s dětmi a mladými lidmi ve vsetínské místní části Poschla má na starosti Nikola Mikulová. S dětmi se pravidelně schází v nízkoprahovém klubu Rubikon. Přichází kolem čtrnácti dětí.

„Baví je různé techniky kreslení, rádi malují temperami a vodovkami, dokáží šikovně zpracovat barevný papír. Moc se jim podařily obrázky škrábané do tuše,“ říká Nikola Mikulová.

V Domově Harmonie – domově pro seniory na Ohradě, věnují společnému i individuálnímu tvoření kolem sedmi hodin týdně. Výtvarničení je pro mnohé vítanou činností. Je to příležitost sejít se, být spolu, povídat si a zároveň vytvořit něco, co přinese radost.

„Senioři mají nejraději takové tvoření, při kterém mají pocit užitečnosti a které dobře zvládají i při svých omezeních: cupování vatelínu do polštářů, párání svetrů, smirkování, natírání rámečků. Rádi vidí, když jejich výrobky slouží třeba k dekoraci,“ vysvětluje Martina Fojtů, aktivizační pracovnice Domova Harmonie.

Výtvory dětí i seniorů si mohou lidé prohlédnout na čtvrteční vernisáži, v dalších dnech pak vždy během otevírací doby kina Vatra, a to až do 15. dubna.

Diakonie Vsetín (2004 – 2018) je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně se čtrnáctiletou letou tradicí. Zajišťuje komplexní služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na pomoc druhých. Rovněž nabízí pomoc dospívajícím či rodinám s dětmi, kteří jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji sami řešit. Diakonie Vsetín zaměstnává 95 stálých zaměstnanců, poskytuje podporu přibližně 370 uživatelům ročně.