Vernisáž Zeithammlova díla za účasti autora začíná v rožnovské Brillovce ve středu 11. března od 17.30 hodin.

„Umělecké dílo je pro Jindřicha Zeithammla především důležitý nástroj při budování a rozšiřování vědomí. Na výstavě v Brillovce budou představeny zejména sochařské práce – betonové, železné, dřevěné, také ale několik dřevořezů. Poprvé je publiku představen nejnovější soubor nástěnných objektů Obraz dne ve dvanácti variacích difuze,“ říká Iva Mladičová, kurátorka výstavy.

Jindřich Zeithamml se podle vlastních slov považuje za důležité a zajímá se o to, co je společné čínským krajinomalbám, perským miniaturám, egyptské plastice či lidovým sochám a mnoha dalším uměleckým produktům.

„Je to hluboký smysl pro formu, pro symbol, je to způsob vědění a poznávání světa. Je to určitá velikost, vznešenost. Pro mne jsou to podstatné otázky umění. Určitá představa o tom, co se dá popsat jen přibližně a co zůstává stále totéž, bez ohledu na čas a místo vzniku. Něco, co je přítomno jako stálá substance,“ říká umělec

Výstavu v Brillovce bude možné navštívit až do 30. dubna. Od pondělí do pátku vždy od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin, v sobotu od 11 do 14 hodin. Děti a studenti do 18 let mají vstup zdarma.

O autorovi:

JINDŘICH ZEITHAMML (nar. 1949 v Teplicích, 1973–2004 žil v Düsseldorfu) absolvoval v letech 1976–1982 Staatliche Kunstakademie Düsseldorf (N. Kricke). V letech 1995 až 2016 vedl ateliér Socha II na Akademii výtvarných umění v Praze, roku 2005 byl jmenován profesorem. V 80. a 90. letech se konala v Německu, kam počátkem 70. let emigroval, řada jeho samostatných výstav, např.: Galerie Schmela, Düsseldorf, 1982, 1983, 1984, 1986; Art Cologne, Kolín nad Rýnem, 1982 (1. cena); Kunstverein, Krefeld, 1983; Kunstverein, Bonn, 1992; Galerie Feuerle, Kolín nad Rýnem, 1992; Staatsgalerie Moderner Kunst, Mnichov, 1993; nebo Kunstverein, Kassel, 1994.

Roku 1985 obdržel Cenu Bernharda Hoetgera, Cenu města Bonnu a Cenu země Severního Porýní-Vestfálska.

Českému publiku bylo jeho dílo představeno roku 1995 v Městské knihovně v Praze (GHMP), v ČR dále proběhly jeho samostatné výstavy, např.: Dům umění, České Budějovice, 2000; Galerie Caesar, Olomouc, 2001; Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov, 2002; Dialogy (s M. Immrovou), Síň pod Plečnikovým schodištěm, Pražský hrad, 2006; Úřad vlády ČR, Strakova akademie, Praha, 2010; Metafyzická plastika, Topičův salon, Praha, 2012; kostel Zvěstování Panně Marii, Litoměřice, 2014; kostel Sv. Vavřince (společně s M. Mouchou), Klatovy, 2016; Souznění, Galerie Dům, Broumov, 2016; Museum Kampa (společně s V. Boštíkem, J. Kolářem a M. Mouchou), Praha, 2016. Roku 2000 vydalo nakladatelství Arbor vitae jeho monografii. Je členem Umělecké besedy a Deutscher Künstlerbund. Je zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách v ČR, Německu, Francii, Švédsku, Španělsku a USA.