Na slavnostním vyhlášení výsledků nechyběli v pátek Brně ani zástupci huslenské školní redakce. „Na dobré umístění jsme si věřili, že ale vyhrajeme, jsme netušili,“ svěřil se desetiletý Jan Černota, který v redakci pracuje už rok. Kromě diplomu obdržela výprava z Huslenek také předplatné časopisu 21. století Junior a poukaz na kopírování v hodnotě dvou tisíc korun.

Z prvního místa jsou nadšení nejen mladí redaktoři. „Paní Halašové i celé redakční radě, jakož i dětem a učitelkám, které do časopisu přispívají, patří dík,“ ocenila úspěch ředitelka školy Vladislava Bednářová.

Připomněla, že v případě Huslenčáku se nejedná o první vítězství: v roce 2005 škola s časopisem vyhrála první místo v celostátní soutěži školních časopisů Freinet a uspěla také v dalších regionálních soutěžích. Časopis Huslenčák začala škola vydávat v roce 2004 a nyní vychází osmkrát ročně v nákladu sto dvaceti výtisků. Dvakrát ročně je dokonce součástí Obecního zpravodaje, takže o dění ve škole si mohou počíst také ostatní obyvatelé Huslenek.

Kroužek od úplného začátku vede členka školní rady Denisa Halašová, jíž zkušenosti rozhodně nechybí. V minulosti totiž pracovala jako grafička v Lidových novinách v Praze. „Mladí redaktoři mají každý rok redakční radu, která časopis dává dohromady z příspěvků dětí celé školy i učitelů,“ přiblížila Halašová, která má ve školní redakci i své potomky.

Práci s dětmi vnímá jako dlouhodobou záležitost. Škola na Bařinách má jen pět ročníků, takže redakce, tvořená žáky třetí až páté třídy, se každý rok mění a práce začíná stále znovu.

„Jedinou ambicí nejen časopisu, ale i celé školy je naučit děti dívat se na svět s pozorností a citlivostí. Tak, aby se naučily věci nejen popisovat, ale i analyzovat a pak také předávat nabyté zkušenosti dál,“ vysvětlila Denisa Halašová a dodala, že díky Obecního úřadu Huslenky je možné časopis šířit bezplatně.