Proběhl zde totiž třetí ročník festivalu nazvaného Společně při hudbě, který pořádá vsetínská Diakonie. Publiku se postupně představilo několik hudebních seskupení. Polovinu z nich představovaly skupiny romské.

V příjemné, uvolněné atmosféře evangelického kostela měli posluchači možnost slyšet skupinu B. P. T., dívčí vokální trio Step nebo černošské písně z Angoly a Konga v podání skupiny Nsango Malamu. V té se kromě tří českých zpěvaček představili také černošští hráči na bonga.

Z romských kapel byly k vidění a slyšení vsetínský Rombend, obnovená Jekethane, duo Terne nebo romská cimbálová muzika Viliama Oračka z Brna. Do programu se prostřednictvím moderátora zapojilo i publikum, které si za doprovodu kytary společně zazpívalo.

Po skončení hodnotil festival ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský. „Slyšel jsem velice spokojené ohlasy. Myslím, že hlavní myšlenka strávit společně čas s lidmi, se kterými ho tak často netrávíme, byla naplněna,“ uvedl Žárský.

O své dojmy se podělil také vsetínský hudebník Jiří Václavík. „Musím říci, že se mi líbilo všechno. I když nejvícemě oslovila romská cimbálovka. Něco takového ve Vsetíně chybí,“ uvedl Václavík. Třetí ročník muzikantské přehlídky Společně při hudbě podpořil Zlínský kraj.