Světelné projekce jsou dílem umělců, kteří dělají takzvaný mapping. „Nejdřív se dovezou projektory a sejme se maska toho objektu, na který se bude promítat. Na základě té masky se pak vyrobí videa a smyčky pro konkrétní místo,“ vysvětloval mezi promítáním obrazců na vstupní věž hradu umělec, který si říká SHQ a pochází z Uherského Ostrohu.

Akci s názvem Dobrá šajna uspořádalo zlínské občanské sdružení Hucot společně se Spolkem přátel hradu Lukova.