K vidění jsou plastiky, které autor vytvořil za posledních pět let. Návštěvníci se mohou seznámit i s umělcovou restaurátorskou prací, která je zachycena na fotografiích. Výstava Proměny kamene v díle Miroslava Machaly potrvá do 4. listopadu.

Z Machalovy dílny pochází například Planetka zdobící vsetínské Dolní náměstí, mimo jiné se podílel také na kopii sochy sv. Bernarda na Karlově mostě v Praze a vytvořil i řadu kopií barokních soch, jako například sv. Jana Nepomuckého, sv. Michaela, Panny Marie Immaculaty, sv. Floriana a dalších, které jsou ve vlastnictví českých a moravských měst. Odborně vedl také práce na kopii pohanského boha Radegasta pro horu Radhošť.

Machalovo volné sochařství směřuje spíše k abstrakci a vychází z mimořádného citu pro materiál, schopnosti hledat, nacházet a dotvářet to, co kámen sám v přírodní podobě nabízí. "Každý kámen je specifický a podle něj se pak odvíjí i má další tvorba. Nechávám se jím inspirovat," řekl Machala.

Výstavu si zájemci mohou prohlédnout denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00.