* 1897 Brno - + 1990 Vsetín

Zde tedy začíná jeho podnikatelská činnost v oborech: knihkupectví, knihařství a papírnicví. V roce 1932 si staví vlastní dům na Dolním městě - rohu Svárova a Tyršovy ul. (dnes UniCredit Bank).

Pro nás je nyní zajímavé to, že brzy po svém příchodu na Vsetín se seznamuje s místním lékárníkem, velkým propagátorem turistiky a fotografem, Ph. Mr. Karlem Puszkailerem. Tehdy začala jejich spolupráce na vydávání pohlednic a dalších propagačních materiálů z Valašska. Mj. vydávají malé, přehledné turistické mapy "Valašským krajem", které se tenkrát těšily velké oblibě. Následuje pokus o vydávání novin "Vsacko" , propagujících tento krásný, ale zastrčený a opomíjený kout naší vlasti.

Zpět k jejich pohlednicím. Mají takovou zvláštnost: v dolní části je vkopírované přehledné označení - vlevo popis místa, vpravo pětimístné číslování, fotografa, nakladatele a tiskárny. Celkem spolu takto vydali na 120 pohlednic měst, obcí a turist. lokalit. Pro sběratele tedy faktor zpřehledňující kompletaci této série. Jelikož to byly pohlednice zhotovené na fotopapír, tak „vmontování" patřičného textu fotografickou cestou nebyl ani v dobách neexistence počítačů a Photoshopu až takový problém… Vyšla ještě série cca 30 pohledů z hor - ze Vsetínských vrchů, Javorníků a Beskyd. Je zde zase vkopírován popis místa, číslo, a navíc je nad jednotlivými vrcholky na horizontu upřesňující popisek.

No, a ve výčtu fotografovaných a na pohlednicích touto dvojicí vydávaných míst nesmí chybět Vsacký Cáb - zejména tamní chata - místo úzce spjaté s osobou pana Puszkailera. Jako aktivní člen a pozdější předseda zdejší organizace KČST byl u kladení základního kamene v r. 1927 a také při otevření turistické chaty na Vsackém Cábu v roce 1928. Je rovněž docela možné, že se této velké, a všemi význačnými osobnostmi navštívené akce, zúčastnil onoho roku i můj děda, poštmistr a propagátor turistiky a kulturního dění na Novém Hrozenkově. Informace o tom ale nemám, na snímcích ze slavnosti při otvírání jsem jej zatím nenalezl. Myslím si, že tam ale byl…

Pro úplnost ještě zmíním spolupráci pana Vévody s „králem" pohlednic, panem Františkem Bittnerem (pozdějším redaktorem nakladatelství "ORBIS PRAHA"). Ta je navázána ještě před 2. svět. válkou. Po znárodnění obchodu pana Vévody v roce 1950 jejich spolupráce končí, ne tak ale jejich přátelské vztahy.

Autor: Milan Ošťádal, fotograf, Muzeum regionu Valašsko. Informace k článku laskavě poskytl syn Vladimír Vévoda.