Jakožto vyučený fotograf, momentálně nepracující zcela ve svém oboru, jsem začal zvažovat nástup do nejmodernějšího fotopracoviště široko daleko. Druhý den jsem stál na prahu nové, progresivně se rozvíjející firmy…

Myšlenka na jeho vybudování vznikla na základě úvahy majitele, pana Jana Nečase, že velký technický ateliér v tehdejší ČSFR a snad ani v rámci zemí RVHP neexistuje. Po jeho jednáních u několika tehdy ještě fungujících podniků ve Vsetíně a okolí – sklárny, nábytkářské, textilní a dřevozpracující firmy a hlavně velké strojírenské závody bylo rozhodnuto o vybudování fotoateliéru, grafického studia v budově bývalé OV KSČ na Vsetíně, Dolním náměstí (dnes knihovna), a později také tiskárny v Pržně.

založen 1990, provoz ukončen 1994

Stavební úpravy nebyly velké – zhotovení ztraceného pozadí s rampou, několik příček a hlavně velká vrata, jež měla umožňovat vjezd vozidel s rozměrnými výrobky (automobily, textilní stroje, nábytek). Vybavení pracovišť bylo na tehdy špičkové úrovni: osvětlení od fy Broncolor bylo zavěšeno na rozsáhlém trolejovém systému FOBA, technické kardanové kamery SINAR doplňovala sada objektivů s pokrytím všech ohniskových délek. Pro fotoreportáže tu byly kinofilmové aparáty NIKON F4 a nechyběl ani „středoformát" nejprestižnější značky Hasselblad.

Profil firmy byl: ruční zpracování amatérských ČB filmů a zhotovení zvětšenin, strojní zpracování amatérských barevných filmů s následným zhotovením barevných fotografií na tzv. „Minilabu", zhotovení podobenek na doklady, fotografování svateb včetně výroby oznámení, xerografické kopírování dokumentů ČB, později také barevně, fotodokumentace, provoz „malého" (portrétního) a následně také „velkého" fotoateliéru.

Zde jsem se seznámil a měl možnost pracovat se skutečně světovou fototechnikou v rozsahu, jaký se již asi nejen mě nebude opakovat. Z titulu své praxe jsem zde též zaučil do tajů fotografování a výroby černobílých i barevných fotografií několik kolegů, kteří byli z jiných oborů. Vzhledem k tehdy nové možnosti samostatně podnikat tak mnoho pracovníků zde mělo pouze „přestupní" stanici a bránu do vlastních projektů. Firma v roce 1992 vybudovala v Pržně tiskárnu s moderními polygrafickými stroji Heidelberg.

Vzhledem k rušení podniků po privatizaci, složité ekonomické situaci v našem okrese a neexistenci velkých zakázek, které by pokryly provoz pracovišť, mzdy a splácení úvěrů, tak dochází postupně k odchodu zaměstnanců a útlumu a konci firmy. „Myšlenka to byla dobrá", mi řekl po náhodném setkání v budově bývalého Okresního úřadu pan majitel a já s ním v tu chvíli souhlasil…

Autor: Milan Ošťádal, fotograf, Muzeum regionu Valašsko