Členové Vetran clubu patří k takzvané silné generaci souboru Radhošť.

„V naší době jsme vyhrávali soutěže a měli okolo 150 vystoupení ročně. V kolektivu vzniklo 10 manželských párů,“ bilancoval prezident Josef Orság.

Členové se scházeli nadále i po ukončení aktivní činnosti. Před patnácti lety se proto rozhodli do toho znovu praštit. Dnes soubor čítá pětadvacet tanečníků.

„Všem nám totiž moc chyběl tanec, zpěv a dobrá zábava, na kterou jsme byli za dlouholetého působení v souboru Radhošť zvyklí,“ prozradil Orság. S tím, že musí poděkovat vedoucímu Radhoště, panu Bradáčovi, který souboráky vždy vedl k čistotě uměleckého projevu a dobré zábavě. „V tomto duchu jsme chtěli pokračovat,“ dodal.

Vážných věcí má ale každý po těch letech v životě víc než dost. „My se proto snažíme vložit do naší činnosti humor a pohodu,“ řekl s úsměvem Orság.
Přesto stále staví soubor na pevných základech folkloru Rožnovska a jsou jasným důkazem toho, že kamarádství může být na celý život.

Od založení veteránů panovalo v souboru chtěné bezvládí. „Řekli jsme si, že nikdy nebudeme mít vedení. Postupem času jsme si však zvolili svou vládu.

Dnes máme prezidenta, ministra sportu a tělovýchovy, ministra zdravotnictví, financí, dopravy a tiskové mluvčí,“ vyjmenoval folklorista. Například ministr dopravy prý proto, že vlastní autobusy a tak má jasnou funkci dopravce souboru.

Nyní již Veteran club vystupuje poskrovnu. „Všichni pracujeme a tak vystoupení omezujeme na minimum. S těch významných to byly Rožnovské slavnosti,“ uvedl.

Připomněl však, že pravidelně se soubor účastní kácení máje nebo pochovávání basy. „V příštím roce chystáme oslavy 15. výročí vzniku,“ pozval. Předtím se ještě veteráni předvedou na vánočním folklorním turnaji.