Jak rozumí dnešní středoškolští studenti poezii?

Studenti dokážou snadno určit druh rýmu. Obtížnější je pro ně rytmus. Často si rytmus s rýmem pletou, ale to se dá naučit. Dokážou rozeznat přirovnání od metafory a další tropy a figury.

S čím mají studenti u poezie největší problémy?

Největším problémem je básnické sdělení a obraznost. Studenti se většinou snaží básnické sdělení shrnout do jedné věty. Ve většině básní je však více než jedno sdělení. Problém je také s významy slov, protože často znají slovo v jediném významu. V prvním ročníku se mi pak stalo, že když jsme četli báseň Toman a lesní panna, studenti se mohli potrhat smíchy u slova úd. Velmi jim chybí slovní zásoba.

S poezií do jisté míry souvisí také recitační soutěž Krásenský zvoneček. Účastní se jí studenti?

Naši studenti se soutěže účastní a ve vyšší kategorii ji dokonce pravidelně vyhrávají. Účastní se také studenti z meziříčských odborných škol. Pamatuji si roky, kdy měly velmi dobré recitátory. Studenti si však často vybírají do soutěže prozaické texty. Dle mého názoru je to tím, že textu více rozumí a dokážou se s ním sžít více než s textem básnickým.

Tlačíte studenty do toho, aby se učili básně nazpaměť?

Většinou se mi to povede jednou do roka. To potom z úst recitátorů zní nejčastěji Erbenova Kytice nebo Máchův Máj. Vybírají si však také básně od neznámých autorů, které našli na internetu a zalíbily se jim. Potěší mě každá zpětná vazba od studentů.

Do jaké míry se na gymnáziu studenti setkají s poezií? Vyučujete spíše domácí, nebo světovou produkci?

V rámci maturitní zkoušky musí každý z nich přečíst nejméně jedno básnické dílo. Od příštího roku to pak budou díla dvě. U studentů je velmi oblíbený Jiří Wolker a pak tradiční díla Kytice, Máj, ale i Slezské písně. V maturitním seznamu je více českých básníků, ale samozřejmě mají na výběr i ze světových autorů.

Autor: Michaela Horáková

(pro zvětšení klikni na obrázek)

Ilustrační infografika.

Ilustrační infografika.