Ocenění ve čtvrtek 17. června ve Smetanově síni Obecního domu v Praze z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka převzali generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš a technický náměstek Milan Gesierich. Muzeum uspělo v konkurenci pětadvaceti dalších přihlášených projektů.

Národní kulturní památku Libušín, postavenou na Pustevnách v Beskydech na konci 19. století podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče, zničil 3. března 2014 mohutný požár.

„Už při pohledu na trosky hořícího Libušína jsme si uvědomili, že bude nutné přistoupit k jeho obnově, i když se to zpočátku zdálo téměř nemožné,“ uvedl ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

Rekonstrukce Libušína a také oprava vedle stojící Maměnky podle jeho slov znamenala obnovu národní kulturní památky, jejíž proslulost přesahuje hranice České republiky.

„Ukázala špičkovou kompetenci, vysokou náročnost a důslednost muzea při ochraně kulturního dědictví. Pozoruhodné je, že stále existuje řemeslný um a dovednost umožňující podobnou obnovu na velmi vysoké odborné úrovni,“ zdůraznil Ondruš.

Podle něj bylo pilířem úspěchu zapojení a spolupráce mnoha institucí i jednotlivců i podpora ze strany ministerstva kultury, které je zřizovatelem muzea v přírodě.

„Velice si vážíme pocty, jež se tímto dostalo celému realizačnímu týmu. Zároveň bychom chtěli také poděkovat všem dárcům, realizačním firmám a médiím, kteří se společným dílem zasloužili o zdárný výsledek. Věříme, že Libušín bude sloužit dalším generacím návštěvníků Beskyd jako příklad řemeslné zručnosti a umělecké invence našich předků,“ dodal k ceně Gloria musealis Jindřich Ondruš.

Není to poprvé, co rožnovské Valašské muzeum v přírodě ocenění Gloria musealis dostává. Už dříve získalo zvláštní ocenění v kategorii Muzejní publikace roku 2011 za publikaci Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, dále 3. místo v kategorii Muzejní počin roku 2010 za projekt Doplnění areálů Valašské dědiny a Mlýnské doliny o nové objekty a rovněž 3. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2010 za stálou expozici Městečko pod Radhoštěm.