Po zamítnutí svazové arbitráže podnětu, aby bylo rozhodnutí výkonného výboru ČSLH, kterým byla zřízena Juniorská liga Akademií, prohlášeno pro rozpor s interními a obecně závaznými právními předpisy neplatným, a aby v nejvyšší juniorské soutěži i nadále nastupovalo čtyřiadvacet týmů, bude aféra pokračovat.

„Rozhodnutí Arbitrážní komise Českého svazu ledního hokeje ohledně vyřazení našich juniorek z nejvyšší juniorské hokejové soutěže nás zklamalo, jelikož nenapravilo jasnou nespravedlnost, kterou vyloučením klubů ze soutěže hokejový svaz způsobil,“ píše se ve společném prohlášení tří moravských klubů.

„Jedním z argumentů svazu je, že už při tvorbě koncepce hokejových akademií v roce 2011 se počítalo s uzavřením juniorské hokejové extraligy jen pro akademické týmy: chceme jasně uvést, že toto není pravda a nikdo v hokejovém prostředí tuto informaci neměl. Navíc zařazení Olomouce, která není akademií, tento záměr taktéž nepotvrzuje,“ reaguje v dopise, pod kterým je za Vsetín podepsán jednatel Daniel Tobola.

„Z tohoto důvodu nezbývá klubům nic jiného, než se obrátit na civilní soudy, jejichž prostřednictvím se budeme domáhat spravedlivého rozhodnutí, kterého Arbitrážní komise ČSLH nebyla schopná.

Skutečnost, že komise posvětila jednání Výkonného výboru ČSLH, nemění nic na tom, že došlo k zásadnímu poškození našich klubů i sportovního vývoje mládeže. Dále pokračuje „vykrádání“ našich nadějných hráčů ostatními týmy se statusem akademie,“ dodali společně Jaroslav Mrowiec, prezident Havířova, Tomáš Pluháček, jednatel Přerova a Daniel Tobola, jednatel Vsetína.

Vyjádření arbitráže ČSLH:

„Pracovní senát Arbitrážní komise ČSLH v nálezu mimo jiné uvedl, že rozhodnutí výkonného výboru bylo učiněno zcela v souladu se stanovami a dalšími řády ČSLH, neboť zřizování, organizace a řízení soutěží včetně podmínek účasti jsou v jeho pravomoci. Výkonný výbor ČSLH se při jeho přijetí řídil koncepcí hokejových akademií, která byla v minulosti opakovaně projednávána a schválena konferencemi ČSLH a která se dlouhodobě rozvíjí a doplňuje. Rozhodnutí proto nelze interpretovat jako nesystémové, netransparentní nebo nepředvídatelné. Jako nedůvodné, nedoložené, případně irelevantní shledal senát rovněž námitky, týkající údajného rozporu rozhodnutí se stanovami, formálních nedostatků zasedání výkonného výboru, rozporu s obecným zákazem retroaktivity, dobrými mravy nebo zásadou legitimního očekávání, stejně jako údajné podjatosti členů výkonného výboru ČSLH."